Hem | Familjen | Skelleftesjukan | Länkar
Om FAP - Väntan på diagnos - Före transplantationen -
Min levertransplantation - Dominotransplantation - År 1 - År 2 - År 6

30 Maj -97
Jag är på en "Teamträff" på rehabavdelningen för amyloidpatienter. Där träffades några nydiagnostiserade tillsammans med sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator.

Aug -97
Magproblemen har tilltagit under sommaren. Ofta blir det en form av knipsmärta i magen och strax därefter en explosionsartad diarré. Läkarna misstänker bakterieöverväxt i tarmen och jag får prova penicillin behandling mot detta.

Sep -97
Medicinskt oförändrat. Socialt så har jag fått ändrade arbetsuppgifter på jobbet i en led för att se om jag börjar må bättre. Det nya arbetet innebär mindre telefon och mindre stress. Detta skulle sedan visa sig vara mycket bra då besvären från ben och fötter minskade kraftigt efter någon vecka.
Lars Wikström skriver remiss till medicinkliniken på regionsjukhuset i Umeå för en större utredning inför transplantation.

Okt-Nov -97
Inför transplantationen måste man göra en grundlig utredning av kroppen. Dels vill man veta att patienten är nog sjuk för att måste genomgå en levertransplantation, dels vill man vara säker på att patienten orkar med transplantationen.
Denna utredning gjorde jag i Umeå i två omgångar. Först 5 dagar och någon vecka senare ytterligare 3 dagar.

Det är rätt mycket som skall undersökas. Urinprov, Avföringsprov, Gastroskopi, RR-Intervall (hjärta), Holter-EKG, Ventrikel (magsäcken) tömningstest, Lungfunktionstest, Ögonmottagning, EMG - motorisk och sensorisk neurografi (Muskler och nerver), Ultraljud av hjärta, Arbets EKG, Sjukgymnast, Njurscintografi, EKG, Hjärt-Lung röntgen.

I slutet av perioden träffar jag överläkare Ole Suhr för samtal. Han anser att jag är lämplig kandidat för levertransplantation och han skickar en remiss till Huddinge sjukhus så fort som jag vill det. Jag bestämmer mig dock för att avvakta.

Dec -97
Återbesök hos Lars Wikström. Vi kommer gemensamt fram till att transplantationen bör ske under 1998 men jag känner fortfarande inte för att bestämma mig definitivt. Det känns viktigt att hjärnan också är med i beslutet till 100%. Jag funderar i första hand över nyåret så får vi se sedan.
Eftersom senhösten har varit lite jobbig med utredningar och mycket tankar så kommer vi överens om en sjukskrivning på heltid över helgerna..

3 Mar -98
Jag har senaste veckan drabbats av influensa varför jag har bett om sjukskrivning ytterligare en vecka för att få vila. Magen slogs ut totalt under några dagar så ett antal kilon har gått förlorade.
Det definitiva beslutet håller på att växa fram.

23 Mar -98
Beslutet är taget. Jag har bett min läkare att skicka remiss till Huddinge sjukhus för transplantationsutredning. När beslutet nu är fattat så känns det trots allt helt rätt och jag mår bra över att det är taget.
Jag får en medicin, Mycostatin, för att förhindra svampinfektioner i munhåla och mage i samband med transplantationen. Även näringstillskott för att inte tappa ytterligare i vikt.

Maj -98
Pretransplantationsutredning på Huddinge sjukhus, avd K74. Jag och min hustru är nere i tre dagar för slutlig bedömning. Några enkla undersökningar, bl.a. EKG, Lungröntgen och Ultraljud på levern samt ett antal blodprov (20st). I övrigt mycket väntan och många samtal med olika läkare och sköterskor.
Det som kändes viktigast och gav mest var samtalet med narkosläkaren Lennart Eleborg. Det är en ganska långt samtal (2-3 timmar) där han berättar allting om hur operationen går till, vilka risker och komplikationer som finns samt lite om eftervården. Spontant är det inget trevligt samtal, jag lovar. Men efter att man har samlats sig så upplevde vi, och många med oss, att det var ett mycket intressant och givande samtal.
Sista dagen är det transplantationskonferens då vi träffar transplantationskirurger, koordinatorer och lite övriga läkare. De kom fram till att jag var lämplig för transplantation och att jag fr.o.m. nu får stå på kö för transplantation när jag vill. Jag känner dock att jag vill smälta detta ytterligare någon vecka och ber därför att få återkomma senare.

22 juni -98
I dag är det sista definitiva beslutet taget. Jag ringde till mina organkoordinatorer och bad de sätta kryss i "kö-rutan". Fr.o.m nu så skall jag alltid ha väskan packad och finnas tillgänglig via telefon, mobiltelefon eller personsökare. Samma här som i mars, det känns skönt att beslutet är taget.

Juli -98
Ordinarie återbesök. Fortfarande ganska stabilt läge. Jag får rådet att sluta dricka mjölk för att se om magen blir bättre. Jag får tid för återbesök "om tre månader då han torde ha genomgått levertransplantation".
Jag får även rådet att göra besök hos tandläkaren med en grundlig genomgång av munhålan så att det inte skall finnas några infektioner där vid tidpunkten för transplantationen.

 

Här hittar du oss

Familjen Lundgren
Parkvägen 11
930 47  BYSKE

Tel: 0912-61400
Mobil: 070-556 53 03

 

Design by Spykoo