Hem | Familjen | Skelleftesjukan | Länkar
Om FAP - Väntan på diagnos - Före transplantationen -
Min levertransplantation - Dominotransplantation - År 1 - År 2 - År 6

Dominotransplantation

Ett stort problem med transplantationer i dag är att det är brist på organ. Många människor står på kö för att få ett nytt organ och många människor dör också varje år p.g.a att det inte kommer fram ett donatororgan i tid.

För oss FAP-patienter och andra med kroniska leversjukdomar är inte en väntetid på 3-6 månader någon katastrof, men för en person med primär levercancer är situationen annorlunda. För att dessa patienter skall ha möjlighet till transplantation så måste tumören vara begränsad till levern och ej hunnit bilda metastaser utanför levern. Därför är det vikigt att väntetiden blir så kort som möjligt.

Därför har Huddinge sjukhus startat ett försöksprojekt där man tar en FAP-lever som hur som helst skulle kastas efter en transplantation och erbjuder den till en person med levercancer.
Det är nämligen så att en FAP-lever fungerar helt normalt förutom att den bildar ett defekt äggviteämne som förstör nervbanor i kroppen. Man tror idag att det är en mycket liten risk att detta ämne fortsätter att bildas i den nya kroppen, men man är inte säker. En annan faktor är att ingen person under 20 år har insjuknat i FAP.
Man erbjuder alltså denna defekta lever till en cancerpatient med förutsättningarna "Om du inte gör någonting riskerar du att din cancer sprids och du har kanske 6 månader kvar att leva. Gör du detta så kan du riskera att få FAP om 20 år". Det är naturligtvis upp till patienten att bestämma. En annan viktig sak är att man erbjuder detta till personer över 50 år d.v.s såna som inte förväntas skaffa fler barn och på det sättet sprida sjukdomen vidare.

I dag har det, vad jag vet, gjorts 4 dominotransplantationer och alla har gått bra. Vid den 4:e (min) så donerade jag även benmärg för att hjälpa mottagaren på traven litegrand. Det var den första benmärgstransplantationen i samband med domino.

 

 

 

Här hittar du oss

Familjen Lundgren
Parkvägen 11
930 47  BYSKE

Tel: 0912-61400
Mobil: 070-556 53 03

 

Design by Spykoo